دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

مناقصه گزار: اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان
کد پارس نماد: 4492885
استان: اصفهان
شماره آگهی: 1101003365000043
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/21
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/22
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.