خدمات و پشتیبانی, شبکه, مناقصات

استعلام اجرای شبکه با توجه به استعلام پیوست.

سازمان امور عشایر خراسان جنوبی

مناقصه گزار: اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی
کد پارس نماد: 4746920
استان: خراسان جنوبی
شماره آگهی: 1101003654000004
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.