مناقصات, هوشمند سازی

استعلام اجرا و خرید تجهیزات گیت تردد کنترل پرسنل و خودرو و پلاک خوان و… به شرح درخواست و rfp لیست پیوست

estandard

مناقصه گزار: سازمان ملی استاندارد ایران
کد پارس نماد: 4781236
استان: البرز
شماره آگهی: 1101003001000043
تاریخ شروع: 1401/05/10
تاریخ درج آگهی: 1401/05/10
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.