دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام از ایران کد مشابه استفاده شده است تهیه تجهیزات دوربین مدار بسته به شرح فایل پیوست

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
کد پارس نماد: 4774461
استان: هرمزگان
شماره آگهی: 1101030063000074
تاریخ شروع: 1401/05/09
تاریخ درج آگهی: 1401/05/09
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.