دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام از ایران کد مشابه استفاده شده و اقلام حتما باید طبق لیست پیوستی (مشخصات کالا)باشد.

آموزش و پرورش استان خراسان شمالی

مناقصه گزار: اداره آموزش و پرورش شهرستان فاروج استان خراسان شمالی
کد پارس نماد: 4775287
استان: خراسان شمالی
شماره آگهی: 1101095188000004
تاریخ شروع: 1401/05/09
تاریخ درج آگهی: 1401/05/09
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.