شبکه, مناقصات

استعلام استعلام خرید اقلام مصرفی شبکه(مطابق لیست پیوست) (به جهت حمایت ازکالای ایرانی کالای تهیه شده داخلی باشد)

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

مناقصه گزار: اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی
کد پارس نماد: 4746252
استان: خراسان رضوی
شماره آگهی: 1101001423000062
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.