خدمات و پشتیبانی, شبکه, مناقصات

استعلام انعقاد قرارداد پشتیبانی شبکه و سرور سازمان به پیوست شرح خدمات پشتیبانی. شماره تماس: 09126070036 (یزدانخواه)

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

مناقصه گزار: ّسازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
کد پارس نماد: 4761013
استان: تهران
شماره آگهی: 1101001151000041
تاریخ شروع: 1401/05/04
تاریخ درج آگهی: 1401/05/04
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.