شبکه, مناقصات

استعلام اکسس پوینت – طبق استعلام پیوست

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مناقصه گزار: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی خوزستان
کد پارس نماد: 4779514
استان: خوزستان
شماره آگهی: 1101092372000220
تاریخ شروع: 1401/05/10
تاریخ درج آگهی: 1401/05/10
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.