دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام ایران کالا صرفا برای بارگذاری سامانه میباشد دوربین مدار بسته طبق لیست پیوست

دانشگاه شاهد

مناقصه گزار: بیمارستان شهید مصطفی خمینی ره ایلام
کد پارس نماد: 4762282
استان: ایلام
شماره آگهی: 1101092170000122
تاریخ شروع: 1401/05/04
تاریخ درج آگهی: 1401/05/05
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.