دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام بهای خرید وخدمات نصب و تاسیسات سیستم های حفاظتی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار : اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری
  • کد پارس نماد : 5801033
  • استان: چهارمحال و بختیاری
  • شماره آگهی: 1102003438000006
  • تاریخ شروع: 1402/02/18
  • تاریخ درج آگهی: 1402/02/19

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.