اعلام و اطفاء حریق, مناقصات

استعلام تابلو اعلان حریق 8 لوپ آدرس پذیر، پروتکل XP9 چهل زون، صفحه گرافیکی رنگی

شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی

مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
کد پارس نماد: 4737523
استان: سایر
شماره آگهی: 794
تاریخ شروع: 1401/04/28
تاریخ درج آگهی: 1401/04/28
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.