شبکه, مناقصات

استعلام تجهیزات ای تی

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

مناقصه گزار: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران
کد پارس نماد: 4765894
استان: تهران
شماره آگهی: 1101093922000014
تاریخ شروع: 1401/05/05
تاریخ درج آگهی: 1401/05/05
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.