دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام تجهیزات دوربین مداربسته

مناقصه گزار:دانشگاه آیه اله العظمی بروجردی (ره)
کد پارس نماد:5101100
استان:لرستان 
شماره آگهی:1101004268000054
تاریخ شروع: 1401/08/11
تاریخ درج آگهی: 1401/08/12
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.