دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام تجهیزات دوربین مدار بسته بانک ملی ایران

بانک ملی ایران

اداره امور شعب جنوب تهران بانک ملی ایران در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار: اداره امور شعب جنوب تهران بانک ملی ایران
  • کد پارس نماد : 5741031
  • استان: تهران
  • شماره آگهی: 1102003165000022
  • تاریخ شروع: 1402/02/05
  • تاریخ درج آگهی: 1402/02/05

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.