دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام تجهیزات دوربین مدار بسته در واحدهای مختلف شهرداری اردبیل

شهرداری پارس آباد مغان

شهرداری پارس آباد مغان استان اردبیل در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار: شهرداری پارس آباد مغان استان اردبیل
  • کد پارس نماد : 5731539
  • استان: اردبیل
  • شماره آگهی: 1102005801000035
  • تاریخ شروع: 1402/01/31
  • تاریخ درج آگهی: 1402/02/04

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.