دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام تجهیزات دوربین مدار بسته طبق فایل پیوستی استان اردبیل

بیمه سلامت ایران


اداره کل بیمه سلامت استان اردبیل در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت  مناقصه  الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار : اداره کل بیمه سلامت استان اردبیل
  • کد پارس نماد : 5996835
  • استان : اردبیل
  • شماره آگهی : 1102001349000006
  • تاریخ شروع : 1402/04/03
  • تاریخ درج آگهی : 1402/04/03

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.