شبکه, مناقصات

استعلام تجهیزات شبکه

منطقه 2 عملیات انتقال گاز

مناقصه گزار: منطقه 2 عملیات انتقال گاز استان اصفهان
کد پارس نماد: 4756481
استان: اصفهان
شماره آگهی: 1201092678000311
تاریخ شروع: 1401/05/03
تاریخ درج آگهی: 1401/05/03
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.