دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام تجهیزات و نصب دوربین مدار بسته طبق لیست پیوستی

بیمارستان شهید چمران شیراز

بیمارستان شهید چمران شیراز در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار : بیمارستان شهید چمران شیراز
  • کد پارس نماد : 5937714
  • استان : فارس
  • شماره آگهی : 1102090093000091
  • تاریخ شروع : 1402/03/21
  • تاریخ درج آگهی : 1402/03/21

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.