اعلام و اطفاء حریق, خدمات و پشتیبانی, مناقصات

استعلام تهیه، نصب و راه اندازی سیستم آژیر اعلام شرایط اضطراری خطر در تاسیسات ساوه و تأسیسات ری

شرکت انتقال گاز

مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران منطقه سه عملیات انتقال گاز
کد پارس نماد: 4759282
استان: تهران
شماره آگهی: 1101092299000176
تاریخ شروع: 1401/05/04
تاریخ درج آگهی: 1401/05/04
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.