مناقصات, هوشمند سازی

استعلام تهیه، نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد و اکسس کنترل

شرکت ارتباطات زیرساخت

مناقصه گزار: شرکت ارتباطات زیرساخت
کد پارس نماد: 4746737
استان: خراسان جنوبی
شماره آگهی: 1101001022000595
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.