اعلام و اطفاء حریق, خدمات و پشتیبانی, مناقصات

استعلام تهیه لوازم سیستم اعلان حریق با اجرت نصب وراه اندازی طبق مشخصات لیست فنی پیوست تعداد 788مورد/عدد/ متر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

مناقصه گزار: مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی پیامبر اعظم ص هرمزگان
کد پارس نماد: 4768255
استان: هرمزگان
شماره آگهی: 1101091936000234
تاریخ شروع: 1401/05/06
تاریخ درج آگهی: 1401/05/06
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.