دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام تهیه ونصب دوربین مدار بسته طبق مشخصات و شرایط پیوستی

شهرداری اردبیل

مناقصه گزار: شهرداری اردبیل
کد پارس نماد: 4917207
استان: اردبیل
شماره آگهی: 1101005315000151
تاریخ شروع: 1401/06/17
تاریخ درج آگهی: 1401/06/19
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.