شبکه, مناقصات

استعلام تهیه و حمل تجهیزات شبکه جهت واحد آی تی ستاد

آب و فاضلاب استان گلستان

مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان گلستان
کد پارس نماد: 4765472
استان: گلستان
شماره آگهی: 1101005147000298
تاریخ شروع: 1401/05/05
تاریخ درج آگهی: 1401/05/05
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.