دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام تهیه و نصب دوربین مداربسته مطابق پیوست

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی

مناقصه گزار:اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین
کد پارس نماد: 4598925
استان: قزوین
شماره آگهی: 1101003171000003
تاریخ شروع: 1401/03/21
تاریخ درج آگهی: 1401/03/21
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.