دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام تهیه و نصب و اجرای دوربین مداربسته با قطعات مربوطه

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران معاونت بهداشتی در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار : دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران معاونت بهداشتی
  • کد پارس نماد : 5950218
  • استان : مازندران
  • شماره آگهی : 1102094385000011
  • تاریخ شروع : 1402/03/24
  • تاریخ درج آگهی : 1402/03/24

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.