اعلام و اطفاء حریق, مناقصات

استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق و …. مطابق درخواست

سازمان امور مالیاتی کشور

مناقصه گزار: سازمان امور مالیاتی کشور
کد پارس نماد: 4746830
استان: تهران
شماره آگهی: 1101003038000184
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.