دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین های نظارتی

شهرداری همدان

شهرداری سامن استان همدان در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار : شهرداری سامن استان همدان
  • کد پارس نماد : 6187107
  • استان : همدان
  • شماره آگهی : 1102050221000007
  • تاریخ شروع : 1402/05/16
  • تاریخ درج آگهی : 1402/05/16

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.