خدمات و پشتیبانی, مناقصات

استعلام خرید، استقرار ، آموزش و پشتیبانی نرم افزار امضاء دیجیتال همراه

بانک ملی

مناقصه گزار: اداره کل مدیریت عملیات بانکی بانک ملی ایران
کد پارس نماد: 4744742
استان: تهران
شماره آگهی: 1101001153000013
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.