دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید، حمل و تحویل دوربین مداربسته و تجهیزات

اداره کل جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار : سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
  • کد پارس نماد : 5807987
  • استان: تهران
  • شماره آگهی: 1102091790000009
  • تاریخ شروع: 1402/02/20
  • تاریخ درج آگهی: 1402/02/20

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.