شبکه, مناقصات

استعلام خرید اقلام شبکه

استانداری استان البرز

مناقصه گزار: ّاستانداری استان البرز
کد پارس نماد: 4760472
استان: البرز
شماره آگهی: 1201004079000033
تاریخ شروع: 1401/05/04
تاریخ درج آگهی: 1401/05/04
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.