شبکه, مناقصات

استعلام خرید اقلام شبکه

استانداری استان البرز

مناقصه گزار: استانداری استان البرز
کد پارس نماد: 4736171
استان: البرز
شماره آگهی: 1201004079000032
تاریخ شروع: 1401/04/28
تاریخ درج آگهی: 1401/04/30
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.