دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید تجهیزات امنیتی

شهرداری بافت استان کرمان

مناقصه گزار: شهرداری بافت استان کرمان
کد پارس نماد: 4738040
استان: کرمان
شماره آگهی: 1101093879000023
تاریخ شروع: 1401/04/29
تاریخ درج آگهی: 1401/04/29
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.