خدمات و پشتیبانی, شبکه, مناقصات

استعلام خرید تجهیزات اکسس پوینت ایران کد مشابه است. جهت مشاهده جزئیات خرید مراجعه به فایل ضمیمه الزامیست .

شرکت ارتباطات زیرساخت

مناقصه گزار: ّشرکت ارتباطات زیرساخت
کد پارس نماد: 4760796
استان: مازندران
شماره آگهی: 1101001022000628
تاریخ شروع: 1401/05/04
تاریخ درج آگهی: 1401/05/04
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.