شبکه, مناقصات

استعلام خرید تجهیزات شبکه – سوئیچ

اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کهگیلویه و بویراحمد

مناقصه گزار: اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خراسان رضوی
کد پارس نماد: 4750901
استان: خراسان رضوی
شماره آگهی: 1101003312000063
تاریخ شروع: 1401/05/02
تاریخ درج آگهی: 1401/05/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.