دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید تجهیزات مربوط به دوربین مداربسته

مناقصه گزار: اداره کل فرودگاه های استان گلستان
کد پارس نماد:5153304
استان:گلستان
شماره آگهی: 1101001293000057
تاریخ شروع: 1401/08/24
تاریخ درج آگهی: 1401/08/24
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.