دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید تجهیزات هنرستانی رشته فنی دوربین مدار بسته طبق مشخصات لیست پیوست

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس

مناقصه گزار: اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان تهران
کد پارس نماد: 4904800
استان: تهران 
شماره آگهی: 1101003076000142
تاریخ شروع: 1401/06/14
تاریخ درج آگهی: 1401/06/15
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.