دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دستگاه NVR و دوربین مداربسته سازمان تبلیغات اسلامی خراسان

اداره کل تبلیغات اسلامی

مناقصه گزار: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی
کد پارس نماد: 4468612
استان: خراسان رضوی
شماره آگهی: 1101005213000002
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/15
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/15
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.