دوربین مداربسته, مناقصات, هوشمند سازی

استعلام خرید دوربین دام گردون و متعلقات جهت هوشمند سازی منطقه کوه بیرمی طبق شرح خدمت پیوست

اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر

مناقصه گزار: اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر
کد پارس نماد: 4747198
استان: بوشهر
شماره آگهی: 1101003512000011
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.