دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته آب و فاضلاب شهرستان بروجرد

شرکت آب و فاضلاب

مناقصه گزار: امور آب و فاضلاب شهرستان بروجرد
کد پارس نماد: 4490182
استان: لرستان
شماره آگهی: 1101005507000020
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/21
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/21
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.