دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری سمنان

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

مناقصه گزار: اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان سمنان
کد پارس نماد: 4468547
استان: سمنان
شماره آگهی: 1101003222000030
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/12
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/12
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.