دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل بهزیستی استان فارس

سازمان بهزیستی کشور

مناقصه گزار: اداره کل بهزیستی استان فارس
کد پارس نماد: 4481745
استان: فارس
شماره آگهی: 1201000150000153
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/19
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/19
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.