دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

مناقصه گزار: اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان سمنان
کد پارس نماد: 4488977
استان: سمنان
شماره آگهی: 1101003222000034
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/21
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/21
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.