دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل بهزیستی فارس

سازمان بهزیستی کشور

مناقصه گزار: اداره کل بهزیستی استان فارس
کد پارس نماد: 4494984
استان: فارس
شماره آگهی: 1101000150000123
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/24
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/24
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.