دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس

مناقصه گزار: اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان گیلان
کد پارس نماد: 4495515
استان: گیلان
شماره آگهی: 1201003118000036
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/24
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/24
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.