دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل تامین اجتماعی اردبیل

سازمان تامین اجتماعی

مناقصه گزار: اداره کل تامین اجتماعی استان اردبیل
کد پارس نماد: 4502305
استان: اردبیل
شماره آگهی: 1101050091000016
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/25
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/25
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.