دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران

بنیاد شهید و امور ایثارگران

مناقصه گزار: اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران
کد پارس نماد: 4523135
استان: هرمزگان
شماره آگهی: 1101005209000004
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/31
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/31
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.