دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل آموزش و پرورش بوشهر

وزارت آموزش و پرورش

مناقصه گزار: اداره کل آموزش و پرورش بوشهر
کد پارس نماد: 4523519
استان: بوشهر
شماره آگهی: 1101004136000011
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/31
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/31
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.