دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمان

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری

مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمان
کد پارس نماد: 4523694
استان: کرمان
شماره آگهی: 1101003694000040
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/31
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/31
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.