دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی

سازمان کل زندانها

مناقصه گزار: اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی
کد پارس نماد: 4531791
استان: کهگیلویه و بویر احمد
شماره آگهی: 1101003441000054
تاریخ شروع: ۱۴۰1/03/02
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/03/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.