دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران

بنیاد شهید و امور ایثارگران

مناقصه گزار: اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان
کد پارس نماد: 4535996
استان: هرمزگان
شماره آگهی: 1101005209000006
تاریخ شروع: ۱۴۰1/03/02
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/03/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.